Aktualności

Termin badania mięsa na obecność włośni

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że w przyszłym tygodniu badanie mięsa na obecność włośni będzie wykonywane w tutejszej pracowni wytrawiania w dniach 21.12.2022 oraz 30.12.2021 o godzinie 11:00

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu, w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz.U. 2021 poz. 306 z późn. zm.), ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do :

wykonania czynności urzędowych i realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia, dla 1 lekarza weterynarii

Termin badania mięsa na obecność włośni

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że w przyszłym tygodniu badanie mięsa na obecność włośni będzie wykonywane w tutejszej pracowni wytrawiania w czwartek (10.11.2022) o godzinie 11:00