Opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowych

Opłatę Skarbową za dokonanie czynności urzędowych tj wydanie zaświadczeń i decyzji należy wnosić na konto Urzędu Miasta w Wałbrzychu:

Urząd Miasta w Wałbrzychu 

Bank Millenium 

Nr 51 1160 2202 0000 0004 9251 5252

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą: dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub decyzji administracyjnej