Jak załatwić sprawę

Wykaz kart usług (obecnie trwają prace nad dostępnymi cyfrowo formularzami)

 1. BŻ-1 – Zlecenie badania mięsa świni lub dzika na obecność włośni
 2. BŻ-2 – Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju zwierząt w gospodarstwie w celu produkcji mięsa na użytek własny
 3. BŻ-3 – Uzyskanie zatwierdzenia projektu technologicznego
 4. BŻ-4 -Uzyskanie zatwierdzenia podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną – produkty pochodzenia zwierzęcego
 5. BŻ-5 – Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną – produkty pochodzenia zwierzęcego
 6. BŻ-6 – Pobór opłat za niektóre czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną
 7. BŻ-7 – Uzyskanie zaświadczenia sanitarno-weterynaryjnego – produkcja mleka surowego w gospodarstwie
 8. BŻ-8 – Zlecenie badania stada drobiu przeznaczonego na rzeź w miejscu jego pochodzenia oraz wystawienie świadectwa zdrowia dla drobiu przewożonego z gospodarstwa do rzeźni
 9. BŻ-9 – Rejestracja rolniczego handlu detalicznego
 10. BŻ-10 – Badanie przedubojowe i wystawienia świadectwa urzędowego, które będzie towarzyszyło tuszy i narządom wewnętrznym zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności przewożonego z gospodarstwa do rzeźni
 11. HP-1 – Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną – sektor paszowy
 12. HP-2 – Zatwierdzenie podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną – sektor paszowy
 13. U-1 – Uzyskanie zatwierdzenie podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną – sektor utylizacyjny
 14. U-2 – Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną – sektor utylizacyjny
 15. ZAK-1 – Uzyskanie decyzji o statusie stada trzody chlewnej przy zmianie właściciela gospodarstwa
 16. ZAK-2 – Uzyskanie decyzji o statusie stada trzody chlewnej dla nowo zarejestrowanego gospodarstwa lub gospodarstwa wznawiającego hodowlę świń
 17. ZAK-3 – Uzyskanie decyzji o statusie stada bydła przy zmianie właściciela gospodarstwa i stada
 18. ZAK-4 – Uzyskanie decyzji o statusie stada bydła dla nowo zarejestrowanego gospodarstwa
 19. ZAK-5 – Wystawienie świadectwa zdrowia w systemie TRACES przy wysyłce zwierząt za granice Polski
 20. ZAK-6 – Legalizacja paszportu dla zwierzęcia towarzyszącego (psy, koty i fretki)
 21. ZAK-7 – Uzyskanie zaświadczenia o urodzeniu zwierzęcia w niewoli / zarejestrowanej hodowli
 22. ZAK-8 – Zgłoszenie padnięcia zwierzęcia z gatunku bydło, owce lub kozy
 23. ZAK-9 – Wystawienie świadectwa zdrowia dla świń wprowadzanych do stad, punktów kopulacyjnych i punktów skupu oraz na targi, pokazy, wystawy, konkursy
 24. ZAK-10 – Wystawienie świadectwa zdrowia dla pochodzących ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego – do rzeźni
 25. ZAK-11 – Wystawienie zaświadczenia
 26. ZAK-12 – Wniosek o wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych – Dotyczy działalności nadzorowanej dozwolonej po stwierdzeniu w drodze decyzji spełnianie wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności
 27. ZAK-13 – Wniosek o wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych – dotyczy działalności na zgłoszenie
 28. ZAK-14 – Wystawienie zaświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie / spełnianiu minimalnych standardów w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt
 29. ZAK-15 – Wystawienie świadectwa zdrowia dla zwierzęcia towarzyszącego (psy, koty, fretki) przy wyjeździe za granicę Unii Europejskiej
 30. ZAK-16 – Uzyskanie licencji dla przewoźnika zajmującego się transportem zwierząt
 31. ZAK-17 – Wniosek o wpis do rejestru hodowców psów, kotów i fretek