Organizacja Urzędu

Kierownictwo

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii – Bogusław Czerski
  • Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii – koordynator do spraw Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz – Sylwia Prokop

Biura i samodzielne stanowiska PIW

  • Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności
  • Zespół do spraw pasz i utylizacji
  • Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
  • Zespół do spraw administracyjnych
  • Zespół do spraw finansowo księgowych
  • Terenowa pracownia diagnostyki włośni