Pracownicy

Biuro

Biura i samodzielne stanowiska PIW

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Bogusław CzerskiPowiatowy Lekarz Weterynarii
Bezpieczeństwo żywności i pasz
Sylwia ProkopZ-ca powiatowego lekarza weterynarii
Mariusz JuchniewiczInspektor weterynaryjny
Anna WieliczkoInspektor weterynaryjny
Zdrowie i ochrona zwierząt
Wioletta Barnach – ŁuczkoStarszy Inspektor weterynaryjny
Sebastian KoperekInspektor weterynaryjny
Księgowość
Ewa LahuttaGłówny księgowy
Joanna PiwowarczykStarszy Inspektor
Administarcja
Małgorzata KubikStarszy Inspektor
Monika ŁatkaReferent ds. administracyjnych
Jan KwaśniewiczStarszy Rzemieślnik Specjalista
Jan KołomańskiInformatyk
Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni prowadzi badania w każda środę od godziny 11:00

Od 5 sierpnia 2022 badania będą prowadzone w każdy piątek o godzinie 11:00