02.01.2024 Inspektorat będzie nieczynny

Na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów – 2 stycznia 2024 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej z tytułu przypadającego na sobotę 6 stycznia 2024 r. Święta Trzech Króli

Informacja – Badanie włośnia

Badanie mięsa dzików pod kątem występowania włośnia spiralnego w tygodniu 18-24.12.2023 Będzie się odbywało wyjątkowo dnia 21.12 (czwartek). Odpowiednio przygotowane próby do badań należy dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Wałbrzychu do czwartku 21.12.2023 do godziny 8:00.

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu, w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz.U. 2021 poz. 306 z późn. zm.), ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do :

 wykonania czynności urzędowych i realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia, dla 1 lekarza weterynarii

02.11.2023 Inspektorat Weterynarii będzie nieczynny

Na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów – 2 listopada 2023 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej z tytułu przypadającego na sobotę 11 listopada br. Narodowego Święta Niepodległości.

!!!UWAGA!!! GRYPA PTAKÓW!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego wyznaczono  strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) ) w związku z wystąpieniem wirusa grypy H5N1 u ptaków dzikich – mewy śmieszki.

W związku z powyższym , na terenach tych obowiązują zakazy i nakazy wyszczególnione w ROZPORZĄDZENIU NR 9 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego zmienionego ROZPORZĄDZENIEM NR 12 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego.

Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym.
Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywoływać
zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Kraj, w którym pojawi się
choćby jedno ognisko grypy w gospodarstwie, nie może eksportować drobiu i produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, ale  również (w zależności od umów bilateralnych) z obszaru całego państwa. Generuje to bardzo wymierne straty finansowe. Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Niekiedy zakażeniu może ulec też człowiek, ale są to sytuacje bardzo rzadkie i w praktyce ograniczone do Azji i Afryki. Potencjał zoonotyczny (tzn. stopień zagrożenia dla człowieka) obecnie rozprzestrzeniającego się genotypu wirusa wywołującego grypę ptaków określono jako niski.

Przenosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim związane ze
środowiskiem wodnym, tzn. głównie kaczki, gęsi, a w ostatnim czasie mewy śmieszki. Drób może się zakazić, jeśli korzysta z tych samych siedlisk, np. zbiorników wodnych
albo pastwisk, gdzie bytowały ptaki dzikie. Nie jest przy tym konieczne aby użytkowanie tych
miejsc odbywało się w tym samym czasie, gdyż wirus może przeżyć w wodzie i innym
wilgotnym środowisku przez wiele dni, a nawet tygodni.

Wyznaczenie strefy objętej zakażeniem na terenie miasta Wałbrzycha praz powiatu wałbrzyskiego ma na celu podniesienie poziomu bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób oraz jego zabezpieczenie przed zagrożeniem spowodowanym stwierdzonym wystąpieniem wirusa w środowisku naturalnym.

-Rozp. Wojewody Dolnośląskiego Nr 9

-Rozp. Wojewody Dolnośląskiego Nr 12

-ZALECENIA DLA HODOWCÓW.