Więcej o: Nowe zasady przemieszczenia psów, kotów i fretek do Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruskiej obowiązujące od 16 września 2024 roku

Nowe zasady przemieszczenia psów, kotów i fretek do Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruskiej obowiązujące od 16 września 2024 roku

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że od dnia 16 września 2024 r. zmianie ulegną zasady
przemieszczania psów, kotów, fretek z Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi na
terytorium Unii Europejskiej; zmiany te dotyczą zarówno przemieszczania w celach
niehandlowych jak i handlowych.
Zgodnie z przyjętymi przez Komisję Europejską rozporządzeniami Federacja Rosyjska i
Republika Białorusi zostały skreślone z listy państw zwolnionych z obowiązku badania
miareczkowania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie; rozporządzenia stosuje się
od dnia 16 września 2024.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1130 z dnia 19 kwietnia 2024 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 577/2013 w sprawie wzorów
dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów,
kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty
graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie
określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 576/2013

oraz
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1170 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w
sprawie zmiany załączników IV, VIII, XIII, XIV i XV do rozporządzenia wykonawczego
(UE) 2021/404 w odniesieniu do wykazów państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z
których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych zwierząt i produktów
pochodzenia zwierzęcego oraz w sprawie sprostowania załącznika XIV do tego
rozporządzenia w odniesieniu do wykazu państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z
których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek świeżego mięsa drobiu i ptaków
łownych.

02.01.2024 Inspektorat będzie nieczynny

Na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów – 2 stycznia 2024 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej z tytułu przypadającego na sobotę 6 stycznia 2024 r. Święta Trzech Króli

Informacja – Badanie włośnia

Badanie mięsa dzików pod kątem występowania włośnia spiralnego w tygodniu 18-24.12.2023 Będzie się odbywało wyjątkowo dnia 21.12 (czwartek). Odpowiednio przygotowane próby do badań należy dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Wałbrzychu do czwartku 21.12.2023 do godziny 8:00.

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu, w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz.U. 2021 poz. 306 z późn. zm.), ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do :

 wykonania czynności urzędowych i realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia, dla 1 lekarza weterynarii

02.11.2023 Inspektorat Weterynarii będzie nieczynny

Na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów – 2 listopada 2023 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej z tytułu przypadającego na sobotę 11 listopada br. Narodowego Święta Niepodległości.