Aktualności

Zmiana dni badania mięsa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia 5 sierpnia br. badanie mięsa na obecność włośni będzie wykonywane w tutejszej pracowni wytrawiania w każdy piątek o godzinie 11.00.

ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje o stwierdzeniu przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu wałbrzyskiego. ASF stwierdzono
u dwóch dzików znalezionych w Wałbrzychu przy trakcji kolejowej w okolicach ul. Piotrowskiego  (współrzędne miejsca znalezienia  dzików – N50.80177;E16.29713).

W dniu 3 czerwca 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie nr 7 Wojewody Dolnośląskiego, na mocy którego wyznaczono miasto Wałbrzych oraz gminy: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój, Walim w powiecie wałbrzyskim jako obszar skażony (strefa objęta zakażeniem) afrykańskim pomorem świń u dzików (https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/3031/).

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF dlatego choroba ta nie stwarza dla nich zagrożenia dla zdrowia i życia.

Apeluję o zachowanie szczególnej ostrożności  i przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców trzody chlewnej .

Wprowadzone zostały ograniczenia dotyczące uboju trzody chlewnej  z przeznaczeniem mięsa na użytek własny w gospodarstwach .

Ubój trzody chlewnej na użytek własny dopuszczalny jest  pod warunkiem, że świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

Posiadacz zwierząt ma obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu zamiaru uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny co najmniej na 24 godziny przed jego dokonaniem. Świnie  zostaną poddane badaniu przedubojowemu, a mięso pozyskane w wyniku tego  uboju zostanie poddane badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii.

Wszystkie wysyłki trzody chlewnej  z terenu powiatu wałbrzyskiego zaopatrzone muszą być w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem.

Wszystkie dziki odstrzelone na terenie powiatu wałbrzyskiego muszą w całości ( wraz z patrochami i narogami ) zostać  przewiezione do komory chłodniczej wskazanej przez dzierżawcę , zarządcę danego obwodu łowieckiego , nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF tusze, skóry i narogi będą mogły być wykorzystane przez myśliwych wyłącznie na użytek własny.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu
Więcej o: Zwierzęta towarzyszące przewożone z Ukrainy

Zwierzęta towarzyszące przewożone z Ukrainy

Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

Інформація для власників тварин з України, які не мають комплекту ветеринарних документів для собак, котів і фреток

http://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Tymczasowa-procedura-przemieszczania-zwierzat-towarzyszacych-z-terytorium-Ukrainy-na-teren-Polski-przez-osoby-nie-posiadajace-kompletu-dokumentow-weterynaryjnych-dla-psow-kotow-i-fretek/idn:1999

Poniżej ulotki informacyjne :

Lista zakładów leczniczych dla zwierząt na terenie Wałbrzycha i Powiatu wałbrzyskiego, w których można dokonać czipowania i szczepienia przeciwko wściekliźnie psów, kotów i fretek przemieszczonych na terytorium RP z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi

L.p.Adres, telefonImię i nazwisko
urzędowego
lekarza weterynarii
Dni oraz godziny
przyjęcia
1Przychodnia Weterynaryjna Frankiewicz & Frankiewicz
spółka cywilna
58-304 Wałbrzych,
ul. Wysockiego 34
tel. 748426166
Lek. wet. Henryk FrankiewiczPoniedziałek – Piątek
9:00 – 18:00
Sobota
9:00 – 14:00
2Przychodnia Weterynaryjna „ŁAPKA”
58-309 Wałbrzych
ul. Główna 1D
tel. 607370471
Lek. wet. Emilia Grochocka-Binek
Lek. wet. Monika Natalia Wilk

Poniedziałek
10:00–19:00
Wtorek
10:00–18:00
Środa
10:00–18:00
Czwartek
10:00–18:00
Piątek
10:00–19:00
Sobota
10:00–13:00
3Przychodnia Weterynaryjna „TRI-VET s.c.”
58-310 Szczawno-Zdrój
ul. Solicka 14/7
tel. 665636300
Lek. wet. Jakub Małecki
Lek. wet. Grzegorz Kraczek
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00
Sobota
10:00 – 12:00