Aktualności

04.03.2019 SZKOLENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu udostępnia do ogólnego stosowania następujące wzory formularzy:
1. Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią
2. Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego (rolnika), który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią

Do pobrania : Oświadczenie weterynaryjne
Do pobrania : Oświadczenie przedsiębiorcy15.12.2018 Apel do hodowców drobiu

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii


Do pobrania : Ulotka
15.12.2018 Apel do hodowców drobiu

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii


Do pobrania : Ulotka06.12.2018 SZKOLENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że w siedzibie Inspektoratu dnia 11 stycznia 2019 r. o godzinie 11.00 odbędzie się bezpłatne szkolenie z uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie zakończone wydaniem zaświadczenia (uprawnia do uboju na użytek własny)


Za wydanie zaświadczenie o odbytym szkoleniu pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł, którą należy uiścić wpłacając na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych; Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr rachunku 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 w tytule podając imię i nazwisko uczestnika szkolenia.
Ze względów organizacyjnych prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu do dnia 07 stycznia 2019r. na telefon stacjonarny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu tj. (74) 848-11-7022.11.2018 SZKOLENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że w siedzibie Inspektoratu dnia 5 grudnia 2018 r. o godzinie 11.00 odbędzie się bezpłatne szkolenie z uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie zakończone wydaniem zaświadczenia (uprawnia do uboju na użytek własny)


Za wydanie zaświadczenie o odbytym szkoleniu pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł, którą należy uiścić wpłacając na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych; Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr rachunku 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 w tytule podając imię i nazwisko uczestnika szkolenia.
Ze względów organizacyjnych prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu do dnia 30 listopada 2018r. na telefon stacjonarny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu tj. (74) 848-11-7009.11.2018 WAŻNE!!! HODOWCO, PRODUCENCIE BYDŁA.

INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII


w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/ otrętu bydła ( IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła.
Do pobrania : Ulotka14.03.2018 ASF

Ulotki

W związku z wejściem w życie rozporządzenia MRiRW z dnia 9 lutego 2018 roku ( Dz. U. z 2018.poz.360) zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, wszystkie gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną, które położone są poza obszarami objętymi restrykcjami , muszą bezwzględnie przestrzegać wymagań ustanowionych w tym rozporządzeniu. W załączeniu wymagania dla gospodarstw utrzymujących świnie oraz zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń.
Do pobrania : Ulotka
Do pobrania : Zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń05.01.2017 Zasady stosowania antybiotyków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu publikuje ulotkę DLW dotyczącą zasad stosowania antybiotyków

Do pobrania : T U T A J12.12.2017 Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu puiblikuje ulotkę dotyczącą postepowania w przypadku znalezienia padłego dzika.

Pełna treść znajduje się tutaj: T U T A J . !!!24.11.2017 > Wyniki naboru na stanowisko referenta

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje o wynikach naboru.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj: T U T A J . !!!12.11.2017 Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje o prowadzonym naborze na stanowisko referent do spraw: administracyjnych w Zespole do spraw administracyjnych.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj: T U T A J . !!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu zaprasza na szkolenia dla producentów rolnych organizowane wraz z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.Tematy szkoleń:
1. Ubój z konieczności,
2. Rolniczy handel detaliczny,
3. Aktualna sytuacja w związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz afrykańskiego pomoru świń w Polsce,
4. Warunki weterynaryjne oraz dobrostanowe, jakie muszą spełniać gospodarstwa utrzymujące zwierzęta hodowlane,
5. Warunki, jakie muszą spełniać gospodarstwa, aby uzyskać urzędową wolność od chorób zakaźnych zwierząt.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
30 października 2017r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Boguszowie-Gorcach
31 października 2017r. o godzinie 11:00 w siedzibie OSIR w Mieroszowie11.08.2017 INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność
i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące
ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.


Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności
Do pobrania: T U T A J . !!!
12.07.2017 WAŻNE !!!

Informacja PLW w Wałbrzychu o zagrożeniu wystąpienia ASF u świń i dzików.

Do pobrania ulotka: T U T A J . !!!
27.06.2017 NOWE !!!

Komunikat GLW w sprawie przemieszczania się zwierząt towarzyszących :

Do pobrania: T U T A J .06.04.2017
Uwaga Zmiana :
Nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722). Przepisy powyższego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia br.
Rozporządzenie do pobrania tutaj .


Informacja ze strony MRiRW dotycząca sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego


Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności do pobrania T U T A J .UWAGA !!! Szkolenie dla rolników i hodowców drobiu.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że szkolenie dla rolników w temacie rolniczego handlu detalicznego oraz dla hodowców drobiu dotyczące właściwych warunki utrzymania zwierząt w kontekście aktualnych problemów związanych z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu wałbrzyskiego odbędzie się :

23.02.2017- Stare Bogaczowice – Urząd Gminy , świetlica – godz. 10.00
01.03.2017- Głuszyca - Urząd Miasta - godz. 11.00
03.03.2017- Witków Śl. - świetlica wiejska - godz. 11.00
06.03.2017- Boguszów Gorce - Urząd Miasta - godz. 10.00
07.03.2017- Zagórze Śląskie – Remiza - godz. 11.00
09.03.2017- Mieroszów – Urząd Miasta - godz. 11.00UWAGA! Od 1 stycznia 2017 roku rolnicy mogą podejmować sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego wytworzonych w gospodarstwie w ramach rolniczego handlu detalicznego.


Ulotka : T U T A J .

Szczegóły odnośnie rejestracji działalności nadzorowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego znajdują się w zakładce „Jak załatwić sprawę” (karta usługi nr BŻ-9)
WYTYCZNE GŁOWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA MYŚLIWYCH DOTYCZĄCE POSĘPOWANIA PODCZAS POLOWAŃ NA PTACTWO ŁOWNE

Z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa, Główny Lekarz Weterynarii przesyła WYTYCZNE DLA MYŚLIWYCH DOTYCZĄCE POSĘPOWANIA PODCZAS POLOWAŃ NA PTACTWO ŁOWNE .Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii


Do pobrania : T U T A J .
WYTYCZNE GŁOWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA MYŚLIWYCH DOTYCZĄCE POSĘPOWANIA PODCZAS POLOWAŃ NA PTACTWO ŁOWNE

Z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa, Główny Lekarz Weterynarii przesyła WYTYCZNE DLA MYŚLIWYCH DOTYCZĄCE POSĘPOWANIA PODCZAS POLOWAŃ NA PTACTWO ŁOWNE .ROZPORZĄDZENE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Pismo: POBIERZ tutaj.KOMUNIKAT GŁOWNEGO LEKARZA WETERYNARII

W związku z wejściem ustawy z dnia 23 września 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zgłaszanymi do Głównego Inspektoratu Weterynarii watpliwościami dotyczącymi zmiany przepisów w zakresie identyfikacji i rejestracji swiń, Główny Lekarz Weterynarii przekazuje w załączeniu interpretację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśniającą obowiązki posiadaczy świń po zmianie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w powyższym zakresie ... PEŁNA INFORMACJA .KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁBRZYCHU

Z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu apeluje ... POBIERZ CAŁY KOMUNIKAT .
Ulotka Głównego Lekarza Weterynarii

Zgodnie z pismem Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz-403-403/2016 z dnia 5 grudnia 2016r. w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N5 zarówno u drobiu, jak i ptaków dzikich, przekazujemy Państwu ULOTKĘ INFORMACYJNĄ dotyczącą ww. jednostki chorobowej.Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 27 października 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770), od dnia 4 listopada 2016 r. (piątek) włącznie, wszystkie przesyłki świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.W związku z aktualną sytuacją epizootyczną związaną z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce Główny Lekarz Weterynarii uruchomił na stronie internetowej specjalny formularz informacyjny.

Formularz ten dostępny jest pod adresem https://interwencja.wetgiw.gov.pl i przeznaczony jest dla osób, które zaobserwowały przypadki nielegalnych i negatywnych działań w zakresie przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń. Za jego pomocą można – zachowując pełną anonimowość – zgłosić swoje obserwacje, które następnie zostaną przekazane za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii do właściwego powiatowego lekarza.
Komunikat i apel Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wykrycia ASF w gminie Sokoły

Pod poniższymi adresami znajdują się komunikaty GLW .

- Tutaj znajduje się apel

- Tutaj znajduje się komunikat


Przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich do UE (ulotka informacyjna dla podróżnych)

W związku z sezonem urlopowym i wzmożonym ruchem międzynarodowym publikujemy dla Państwa ulotkę dotyczącą zasad przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego w bagażu osobistym, z krajów trzecich do krajów Unii Europejskiej.

- Tutaj znajduje się dokumentZgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej


publikujemy dla Państwa Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego.

- Tutaj znajduje się dokument