Pliki do pobrania :


- WYKAZ KART USŁUGWykaz kart usług
Lp Numer karty Tytuł karty Załączniki
1. BŻ-1 Zlecenie badania mięsa świni lub dzika na obecność włośni BŻ-1/zał. 1
2. BŻ-2 Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju zwierząt w gospodarstwie w celu produkcji mięsa na użytek własny BŻ-2/zał. 1
BŻ-2/zał. 2
3. BŻ-3 Uzyskanie zatwierdzenia projektu technologicznego BŻ-3/zał. 1
4. BŻ-4 Uzyskanie zatwierdzenia podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną – produkty pochodzenia zwierzęcego BŻ-4/zał. 1
5. BŻ-5 Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną – produkty pochodzenia zwierzęcego BŻ-5/zał. 1
6. BŻ-6 Pobór opłat za niektóre czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną BŻ-6/zał.1
BŻ-6/zał.2
7. BŻ-7 Uzyskanie zaświadczenia sanitarno-weterynaryjnego – produkcja mleka surowego w gospodarstwie BŻ-7/zał. 1
8. BŻ-8 Zlecenie badania stada drobiu przeznaczonego na rzeź w miejscu jego pochodzenia oraz wystawienie świadectwa zdrowia dla drobiu przewożonego z gospodarstwa do rzeźni BŻ-8/zał. 1
9. BŻ-9 Proces rejestracji rolniczego handlu detalicznego BŻ-9/zał. 1
10. HP-1 Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną – sektor paszowy HP-1/zał. 1
11. HP-2 Zatwierdzenie podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną – sektor paszowy HP-2/zał. 1
12. U-1 Uzyskanie zatwierdzenie podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną – sektor utylizacyjny U-1/zał. 1
13. U-2 Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną – sektor utylizacyjny U-2/zał. 2
14. ZAK-1 Uzyskanie decyzji o statusie stada trzody chlewnej przy zmianie właściciela gospodarstwa ZAK-1/zał. 1
15. ZAK-2 Uzyskanie decyzji o statusie stada trzody chlewnej dla nowo zarejestrowanego gospodarstwa lub gospodarstwa wznawiającego hodowlę świń ZAK-2/zał. 1
16. ZAK-3 Uzyskanie decyzji o statusie stada bydła przy zmianie właściciela gospodarstwa i stada ZAK-3/zał. 1
17. ZAK-4 Uzyskanie decyzji o statusie stada bydła dla nowo zarejestrowanego gospodarstwa ZAK-4/zał. 1
18. ZAK-5 Wystawienie świadectwa zdrowia w systemie TRACES przy wysyłce zwierząt za granice Polski ZAK-5/zał. 1
ZAK-5/zał. 2
19. ZAK-6 Legalizacja paszportu dla zwierzęcia towarzyszącego ( psy, koty i fretki ) ZAK-6/zał. 1
20. ZAK-7 Uzyskanie zaświadczenia o urodzeniu zwierzęcia w niewoli / zarejestrowanej hodowli ZAK-7/zał. 1
ZAK-7/zał. 2
21. ZAK-8 Zgłoszenie padnięcia zwierzęcia z gatunku bydło, owce lub kozy -----
22. ZAK-9 Wystawienie świadectwa zdrowia dla świń wprowadzanych do stad, punktów kopulacyjnych i punktów skupu oraz na targi, pokazy, wystawy, konkursy ZAK-9/zał. 1
ZAK-9/zał. 2
23. ZAK-10 Wystawienie świadectwa zdrowia dla pochodzących ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego - do rzeźni ZAK-10/zał. 1
ZAK-10/zał. 2
24. ZAK-11 Wystawienie zaświadczenia ZAK-11/zał. 1
25. ZAK-12 Wniosek o wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych - Dotyczy działalności nadzorowanej dozwolonej po stwierdzeniu w drodze decyzji spełnianie wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności ZAK-12/zał. 1
26. ZAK-13 Wniosek o wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych - dotyczy działalności na zgłoszenie ZAK-13/zał. 1
27. ZAK-14 Wystawienie zaświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie / spełnianiu minimalnych standardów w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt ZAK-14/zał. 1
28. ZAK-15 Wystawienie świadectwa zdrowia dla zwierzęcia towarzyszącego (psy, koty, fretki) przy wyjeździe za granicę Unii Europejskiej ZAK-15/zał. 1
ZAK-15/zał. 2
ZAK-15/zał. 3
29. DZw-1 Uzyskanie licencji dla przewoźnika zajmującego się transportem zwierząt -----