Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.


Formularz pisma ogólnego (Skargi, wnioski, zapytania do urzedu)


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
Akceptowalne formaty załączników to:


- DOC, RTF
- XLS
- CSV
- TXT
- GIF, TIF, BMP, JPG
- PDF
- ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.Elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP jest utrzymywana i rozwijana przez Centrum Projektów Informatycznych.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałbrzychu ani żaden inny podmiot nie odpowiadają za prawidłowość funkcjonowania platformy.

W związku z dynamicznym rozwojem platformy po pomoc w założeniu profilu zaufanego jak i dotyczącą korzystania z portalu zapraszamy na strony :
Instrukcje obsługi portalu ePUAP