Biuro

Biura i samodzielne stanowiska PIW

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Bogusław Czerski Powiatowy Lekarz Weterynarii 74 / 848 11 70 wewn.109
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności
Sylwia Prokop Z-ca powiatowego lekarza weterynarii 74 / 848 11 70 wewn.106
Mariusz Kordiaczny Inspektor weterynaryjny 74 / 848 11 70 wewn.107
Zespół do spraw pasz i utylizacji
Mariusz Juchniewicz Inspektor weterynaryjny 74 / 848 11 70 wewn.107
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Wioletta Barnach - Łuczko Starszy Inspektor weterynaryjny 74 / 848 11 70 wewn.103
Anna Fabian Inspektor weterynaryjny 74 / 848 11 70 wewn.108
Sebastian Koperek Inspektor weterynaryjny 74 / 848 11 70 wewn.108
Zespół do spraw finansowo księgowych
Ewa Lahutta Główny księgowy 74 / 848 11 70 wewn.104
Joanna Piwowarczyk Starszy Inspektor 74 / 848 11 70 wewn.105
Zespól do spraw administracyjnych
Małgorzata Kubik Starszy Inspektor 74 / 848 11 70 wewn.105
Monika Łatka Referent ds. administracyjnych 74 / 848 11 70
walbrzych@wroc.wiw.gov.pl
Jan Kwaśniewicz Starszy Rzemieślnik Specjalista 74 / 848 11 70
Jan Kołomański Informatyk 74 / 848 11 70
Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni
z ul.Wrocławskiej została przeniesiona do PIW
ul.Wysockiego 34, 58-304 Wałbrzych