Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu, w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz.U. 2021 poz. 306 z późn. zm.), ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do : wykonania czynności urzędowych i realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia, dla 1 lekarza weterynarii